December 2016 archive

Dec 30 2016

Shishido Kavka - Aisuru Kakugo (PV)

Shishido Kavka - Aisuru Kakugo (PV)

Continue reading

Dec 30 2016

Sally Miura - Setsunai no wa... (PV)

Sally Miura - Setsunai no wa... (PV)

Continue reading

Dec 30 2016

Salyu - Camera (PV)

Salyu - Camera (PV)

Continue reading

Dec 29 2016

Kara - Speed Up / Girls Power (Type A) (DVD)

Kara - Speed Up / Girls Power (Type A) (DVD)

01. Speed Up (PV)
02. Speed Up (PV close-up ver.)
03. Speed Up (PV off shot)

Continue reading

Dec 29 2016

Yuka Toyota - DGC 547

Yuka Toyota - DGC 547

Continue reading

Dec 29 2016

yoshiki*lisa - Vocalo ga Rival (PV)

yoshiki*lisa - Vocalo ga Rival (PV)

Continue reading

Dec 29 2016

Hana Nonoka - Panty Idol - Bejean Online (2011.10)

Hana Nonoka - Panty Idol - Bejean Online (2011.10)

Continue reading

Dec 29 2016

Kaori Hiyama - DGC 555

Kaori Hiyama - DGC 555

Continue reading

Dec 29 2016

Azusa Togashi - Bejean Online (2011.10)

Azusa Togashi - Bejean Online (2011.10)

Continue reading

Dec 29 2016

Unison Square Garden - Linear Blue wo Kikinagara (PV)

Unison Square Garden - Linear Blue wo Kikinagara (PV)

Continue reading