Tag: Shoko Nakagawa

Dec 30 2018

Shoko Nakagawa - Uchuu de propose (CDTV 2012.07.15)

Shoko Nakagawa - Uchuu de propose (CDTV 2012.07.15)

Continue reading

Dec 27 2018

Shoko Nakagawa - Heavy Girl (PV)

Shoko Nakagawa - Heavy Girl (PV)

Continue reading

Dec 21 2018

Shoko Nakagawa - blue moon (PV)

Shoko Nakagawa - blue moon (PV)

Continue reading

Dec 14 2018

Shoko Nakagawa - blue moon (web edition)

Shoko Nakagawa - blue moon (web edition)

files
01. blue moon
02. Heavy Girl
03. blue moon (Instrumental)
04. Heavy Girl (Instrumental)

Continue reading

Nov 26 2018

Shoko Nakagawa - blue moon (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Shoko Nakagawa - blue moon (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Continue reading

Nov 26 2018

Shoko Nakagawa - Hitomi wa Diamond (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Shoko Nakagawa - Hitomi wa Diamond (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Continue reading

Nov 26 2018

Shoko Nakagawa - Hyakumambon no Bara (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Shoko Nakagawa - Hyakumambon no Bara (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Continue reading

Nov 24 2018

Shoko Nakagawa - M (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Shoko Nakagawa - M (My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ 2018.11.16)

Continue reading

Nov 18 2018

Shoko Nakagawa - My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ (2018.11.16)

Shoko Nakagawa - My Anniversary Song ~Heisei Sound Archive~ (2018.11.16)

01. M (original: Ayumi Hamasaki)
02. Hitomi wa Diamond (original: Seiko Matsuda)
03. Hyakumambon no bara (original: Yoshio Shimasue)
04. blue moon (original: Shoko Nakagawa)

Continue reading

Oct 30 2018

Shoko Nakagawa - Arigatou no Egao (PV)

Shoko Nakagawa - Arigatou no Egao (PV)

Continue reading